روش های تحلیل در مدیریت سبد

روش های تحلیل در مدیریت سبد

در «بهابازار» تحلیل مدیریت سبد به منظور تصمیم‌گیری در خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار با استفاده از نوین‌ترین شیوه‌های علمی ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی در سطوح اقتصاد خرد و کلان صورت می‌گیرد. در این مسیر از تمام نرم‌افزارهای مالی کمک کننده استفاده می‌شود.

همچنین از تحلیل تکنیکال با هدف بررسی هیجان بازار و بررسی روند قیمتی سهم‌ها کمک گرفته می‌شود ولی مبنای اصلی تحلیل‌ها تحلیل بنیادی، تحلیل صنایع مختلف بورسی و همچنین تحلیل بر مبنای مالی رفتاری است.

بر این اساس از روش‌هایی مانند تنزیل عایدات و سود تقسیم (DDM)، تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش‌گذاری اختیار معامله، ارزش جایگزینی، روش های P/E بر اساس EPS کارشناسی و یا ترکیبی از تمامی این روش‌ها استفاده می شود.