روش‌های محاسبه بازدهی

به منظور محاسبه بازدهی و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری دو روش متداول در ادبیات مالی طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌های سبدگردان را ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود بر اساس این دو روش نموده است.

این روش برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. در این روش مبالغ پرداختی و برداشت‌های صورت گرفته در بازدهی ایجاد شده موثر بوده و بازدهی بر اساس ارزش ریالی هر یک از پرداخت‌ها، برداشت‌ها و ارزش پایان دوره سبد محاسبه می‌شود. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را صرفا ‌ به صاحب سبد (سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند.

این روش بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. در این روش محاسبه بازدهی به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که اثر ریالی (دریافت و پرداخت‌ها) در محاسبات بازدهی خنثی شده و صرفاً بازدهی ایجاد شده محاسبه شود. سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این با توجه به اینکه ممکن است دوره ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش سبدگردان کمتر از یک سال کامل باشد، محاسبه بازدهی بر اساس فرمول‌های مشخص شده به صورت معادل سالانه نیز گزارش می‌شود.

برای اطلاع از جزئیات محاسبات بازدهی به هر یک از روش‌های فوق می‌توانید به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای مالی، دستور العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مراجعه فرمایید.

روش های محاسبه بازدهی