صندوق با درآمد ثابت درین بهابازار

صندوق‌های درآمد ثابت، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که بین 75 درصد تا 100 درصد دارایی‌های آن‌ها به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌یابد، و بین 0 تا 25 درصد با توجه به نوع صندوق با درآمد ثابت و تشخیص مدیر در سهام سرمایه‌گذاری می‌گردد. از این‌رو این نوع از صندوق‌ها مناسب سرمایه‌گذارانی است که پذیرای ریسک کمتری می‌باشند.

در همین راستا شرکت سبدگردانی بها بازار پارس اقدام به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار- با درآمد ثابت نوع دوم نموده است. در صندوق با درآمد ثابت نوع دوم، حداکثر 5 درصد از دارایی‌های صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص می‌یابد. لذا این نوع صندوق، کم ریسک‌ترین صندوق با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه است.

 

می خواهم سرمایه‌گذاری کنم

صندوق های سرمایه گذاری