صندوق درآمد ثابت

صندوق‌های درآمد ثابت، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که بیشتر دارایی آن‌ها شامل اوراق بهادار می‌شود (بین70 تا 95 درصد)، و درصد کمی از دارایی‌شان به سهام‌ها تعلق می‌گیرد.

از این رو این نوع از صندوق مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری کمتری دارند به دلیل این‌که، بانک‌ها پشتوانه‌ی پرداخت اوراق بهادار صندوق‌های درآمد ثابت هستند. سود صندوق‌های درآمد ثابت درصدی از سود بانک‌ها بیشتر است و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

می خواهم سرمایه‌گذاری کنم

صندوق های سرمایه گذاری