سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی

از جمله خدماتی که در «بهابازار» ارائه می‌شود، سبدگردانی اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران است. این سبدگردان با توجه به در نظرگرفتن افق سرمایه‌گذاری و همچنین بررسی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، ترکیبی بهینه از دارایی‌های مختلف همانند سهام رشدی، سهام نقدشونده، سهام سودشونده، اوراق با درآمد ثابت (جایگزین سپرده بانکی) و ... را به منظور تشکیل سبد سرمایه‌گذاری مشتریان خود در نظر می‌گیرد.

با در نظر گرفتن ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان بهابازار در قالب قراردادهای سبدگردانی، عبارتند از:

  • اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها؛
  • هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛
  • سپرده‌های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت، در هر قرارداد سبدگردانی.