صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق بازارگردانی نوع تخصصی از صندوق‌ها هستند که وظیفه‌ی بازارگردانی صنعت یا سهام از پیش تعیین شده شرکتی را به عهده دارند.

معاملات در این نوع از صندوق‌ها به منظور کمک به نقد شوندگی بازار و متعادل نگه داشتن آن انجام می‌شود. معمولا اشخاص حقوقی در این نوع از صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق می‌توان به کاهش کارمزد و هزینه معاملات برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

 

صندوق های سرمایه گذاری