منابع اطلاعاتی مورد استفاده در مدیریت سبدهای تشکیل شده

اطلاعات، نقش مهمی را در فرآیند تحلیل و تصمیم‌گیری به منظور خرید و فروش در بازار بورس ایفا می‌کند. «بهابازار» اطلاعات مدنظر خود را از منابع معتبر و مراجع مختلف کسب نموده و پس از بررسی دقیق، آن‌ها را مبنای کار تحلیلی خود قرار می‌دهد. این منابع شامل سایت‌های رسمی بازار سرمایه، سایت‌های خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی است که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی دارد. از جمله: