صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بهابازار ـ "مروارید"

صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بهابازار با نماد "مروارید" در فرابورس پذیرفته شده است. 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که "مروارید" جزء صندوق‌های سهامی است. صندوق‌های سهامی حداقل 70 درصد منابع خود را در سهام  و حداکثر 30 درصد باقیمانده را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سپرده‌های بانکی و انواع اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از آنجایی‌که اکثر منابع صندوق‌های سهامی در سهام سرمایه‌گذاری می‌گردد، لذا سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها همواره ریسک بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و مختلط دارد اما می‌تواند سود بیشتری نیز داشته باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی برای افراد ریسک‌پذیر و کسانی که تمایل دارند در بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم حضور داشته باشند، مناسب است.

می خواهم سرمایه‌گذاری کنم

صندوق های سرمایه گذاری