صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بهابازار ـ "مروارید"

صندوق سرمایه‌گذاری مروارید بها بازار با نماد "مروارید" در فرابورس پذیرفته شده است و پذیره‌نویسی این صندوق از شنبه 7 اسفند 1400 لغایت 11 اسفند 1400 به مدت چهار روز کاری صورت خواهد پذیرفت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که "مروارید" جزء صندوق‌های سهامی است. صندوق‌های سهامی 70 درصد منابع خود را در سهام  و 30 درصد باقیمانده را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سپرده‌های بانکی و انواع اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

از آنجایی‌که اکثر منابع صندوق‌های سهامی در سهام سرمایه‌گذاری می‌گردد، لذا سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها همواره ریسک بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و مختلط دارد اما می‌تواند سود بیشتری نیز داشته باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی برای افراد ریسک‌پذیر و کسانی که تمایل دارند در بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم حضور داشته باشند، مناسب است.

می خواهم سرمایه‌گذاری کنم

صندوق های سرمایه گذاری