فرم‌ مشخصات سرمایه‌گذار

 
فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقیقی بالای 18 سال

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.

 
فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقیقی زیر 18 سال

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.

 
فرم مشخصات سرمایه‌گذار حقوقی

برای ثبت درخواست خود ابتدا فایل مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل مشخصات خود در فرم تعبیه شده آپلود نمایید.